Arbeidene vil foregå utover sommeren og avsluttes til høsten.

Vi anbefaler alle som tenker å bestille å gjøre det nå, slik at det blir lagt av tilstrekkelig med kveil når entreprenør passerer tomtene/husene 

For mer informasjon/bestilling se prosjektets hjemmeside: https://signal.no/sovik/