Ungdomsrådet består pr. 3. januar 2023 av:

Marika E. Iversen, 2021-2023
(Tjøtta oppvekstsenter)
Aryn Måsøy, 2021-2023
(Tjøtta oppvekstsenter)
Erika L. V. Sørnes, 2021-2023
(Sandnessjøen ungdomsskole)
Una L. Johansen 2021-2023
(Sandnessjøen VGS)
Leah Rasmussen, 2021-2023
(Sandnessjøen VGS)

 

Ungdomsrådet velges for 2 år. Elevrådet ved den enkelte skole velger representanter til ungdomsrådet, og skal i løpet av vinteren 2023 velge nye representanter.