Du kan få en tredje dose dersom du har alvorlig svekket immunforsvar og:

  • er organtransplantert
  • er benmargstransplantert de siste 2 årene
  • har alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • har alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • har avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • er til betydelig immundempende behandling av annen årsak
  • er kreftpasient med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling eller
  • bruker en av disse medikamentene

For å blil tildelt time til tredje dose må du fylle ut en egerklæring. Den finner du her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nPJ54bGYzEGhcQFqvT2XIHJmlr5mcvVPh-GT4b2YkkFUMElQNVRHNVdXSEhOMjJSQ1hCTVoyTzFPRi4u

Deretter får du en SMS fra oss der det står når du har fått time.

Pfizer eller Moderna- vaksinen

Du får Pfizer eller Moderna-vaksinen som tredje dose. FHI har ikke satt noe krav om hvilken vaksine denne gruppa skal få. Det spiller heller ingen rolle hva du har tatt som første og andre dose, men det skal være minimum fire uker mellom andre og tredje dose.

Er du usikker?

Personer med alvorlig svekket immunforsvar har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og lavere effekt av vaksinen. Hvis du er usikker så må du kontakte sykehuslegen din. Det har ingen hensikt å kontakte fastlegen din eller vaksinetelefonen.