Barne- og ungdomsavdelingen

Du finner skjønnlitteratur for barn og ungdom samlet i denne avdelingen. Bøkene er satt opp alfabetisk etter etternavnet på forfatteren. Vi har delt opp bøkene i aldersgrupper slik at bøker for de minste og ungdomsbøker er fysisk adskilt. Lettleste bøker for barn og ungdom er samlet for seg selv og her finner du også de populære leseløve-bøkene.
Her ser du noen eksempler.
Tegneserier står i to kasser ved sofaen. Lydbøker på cd er samlet i cd-krybben med lydbøker for ungdom på den ene siden og lydbøker for barn på motsatt side.
 I barneavdelingen finner du også eventyrsamlingen og bøker på engelsk for barn og ungdom.

Voksenavdelingen

I første etasje i biblioteket finner du skjønnlitterære bøker for voksne. Kriminal- og spenningslitteraturen er samlet for seg selv, merket med gult. Biblioteket har også egne hyller for humorbøker, dikt, skuespill og serielitteratur. Lydbøker på cd og digikort finner du også her. Filmene(DVD) står i egen reol i nærheten av skranken. Her er det filmer for både barn og voksne. Vi sjekker aldersgrensen ved utlån av film. Vi har også depot med bøker på andre språk. Disse blir skiftet ut hver tredje måned. Finner du ikke det du ønsker? Spør oss!

Fagavdelingen

I andre etasje på biblioteket finnes fagbøker både for voksne, barn og ungdom. Disse bøkene er ordnet i kategorier etter innhold. Eksempler på dette er dyr, mat/drikke, helse og land. I forbindelse med denne avdelingen har vi en aviskrok der man kan lese aviser og tidsskrifter. Avisene og de nyeste numrene av tidsskriftene er ikke til hjemlån. Tegneserier for voksne finner du også her.

Lokalhistorie

Lokalhistorie for Alstahaug og områdene rundt kommunen er samlet i et hjørne av fagavdelingen. Dette er bøker og småskrifter som omhandler vårt nærområde, fra Brønnøysund i sør til Rana i nord, Træna i vest og Hattfjelldal i øst. Her finner du også folketellinger, skifter samt mer generelle dokumenter om slekt og slektsforskning. Biblioteket abonnerer på tidsskriftet Genealogen
Biblioteket har et mikrofilmrom med mikrofilmapparat hvor publikum kan se på mikrofilm. Vi har kirkebøker, emigrantprotokoller, folketellinger, panteregister og Helgelands Blad helt tilbake til starten i 1904. Apparatet har kopimulighet.

Lesesal

I bibliotekets 2. etasje, i forbindelse med fagavdelingen, har vi en lesesal der det også er samlet referanselitteratur. Dette er bøker som kun kan brukes i biblioteket. Det er mulig å bestille lesesalen på forhånd.

Fjernlån

De fleste fag- og folkebibliotekene i Norge er med i et nasjonalt samarbeid der man låner bøker fra hverandre. Dette foregår uten kostnader for låneren. På den måten kan biblioteket låne inn bøker som ikke finnes i egen samling.  Tilbudet til brukerne vil da bli større og vi kan yte bedre service. Når det gjelder film er tilbudet om fjernlån mer begrenset. Ikke alle bibliotek  fjernlåner filmene sine. Eierbiblioteket bestemmer lånetiden og om man kan fornye lånet. Det er derfor ingen selvfølge at innlånte bøker kan fornyes. Biblioteket sender bøker tilbake til eierbiblioteket uten omkostninger for deg.