Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer 2023

Publisert
AdobeStock_412935863

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet, samt tros- og livssynsamfunn, kommuner og fylkeskommuner kan søke.
Søknadsfrist er 4. januar 2023.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog.

Prioriterte prosjekter for 2023:

  • Tiltak som legger til rette for kunnskap og kompetanse om rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn, blant annet gjennom møteplasser og andre aktiviteter.
  • Tiltak rettet mot å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på internett.
  • Tiltak som bidrar til å spre informasjon om hvilke rettigheter man har om man blir utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn.

Mer informasjon om ordningen og regelverket for 2023 finner dere på tilskuddsordningens nettsider:
https://ny.bufdir.no/tilskudd/tiltak-mot-rasisme-diskriminering-og-hatefulle-ytringer/