Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom er nå samlet som Tilskudd til inkludering av barn og unge. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal. Selve utlysningen finner dere HER.

Søknadsfristen er 18. november 2022.    

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

Kontaktpersoner i Bufdir:
Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere ordningens nettside.