Tilskuddene tildeles andre halvår i 2022, og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø, kan søke.

Trafikksikkerhet og opplæring.
Eksempel på holdningsskapende tiltak kan være kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende. Sykkelopplæring er et eksempel på tiltak som kan forebygge skader i trafikken. På nettsiden Sykkeldyktig.no finnes det viktig og nyttig informasjon for både lærere og foreldre.

Nettsiden til Trygg Trafikk har også mye materiell som kan benyttes til ulike tiltak.

Eksempel på tiltak:

 • Sykkelopplæring:
  • Reglement
  • Hjelmbruk
  • Lysbruk
  • Synlig syklist og konkurranser
 • Besøke sykkelgård i Bodø, Mosjøen eller Brønnøysund
 • Refleksopplæring:
  • Refleksjakt
  • Refleksaksjon og demonstrasjon
  • Natursti med refleks.
  • Refleksdag – for eksempel markere den nasjonale dagen som er den tredje torsdag i oktober hvert år.
 • Sikring av barn i bil – Temamøter på Helsestasjon, barnehager, idrettslag o.l
 • Trafikksikkerhetsseminar - Frivillige foreninger, idrettslag o.l.
 • Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
 • Trafikksikkerhetsdag i kommunen
 • Andre små og store tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken

Søknadsfrist for holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak er 1. september

 • Må gjennomføres og rapporteres innen 20. desember

Søknadsfrist for prosjekt trafikksikkerhetstiltak er 15. august og 15. november

 • Kan få en tidsramme på inntil 12 mnd.

Les mer om retningslinjene for tilskuddsordningene og lever elektronisk søknad her:
Tilskudd til trafikksikkerhet - Nordland fylkeskommune (nfk.no)