Vi har gått bredt ut til alle som har helsefaglig utdannelse eller erfaring og bedt om at du registrerer deg hos oss. Det er det mange av dere som har gjort, og det er kommunehelsetjenesten veldig takknemlig for. I første omgang ønsker vi en oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med de som har meldt seg.

Vi vil at dere skal fortsette med å melde dere, vi kan komme i en situasjon der det er bruk for alle.

Klikk her for å registrere deg dersom du har helsefaglig bakgrunn eller erfaring