Omsorgstilbud til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner, og til barn med særlige behov

Barnehager, skoler og SFO, som har kortere åpningstid skal fortsatt ha et omsorgstilbud til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner, og til barn med særlige behov.

Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, vil vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet til familien.