Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 kan tilbys koronavaksine. Selv om det er få ungdommer som blir alvorlig syke er det en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de som kan bli alvorlige syke, og redusere smittespredning i samfunnet. Reduksjon i smittespredning i denne aldersgruppen som følge av vaksinasjon er også nødvendig for å lette på tiltakene som har vært spesielt belastende for denne aldersgruppen i pandemien. 

De fleste har fylt 16 år og er helserettslig myndig til å kunne gi samtykke til vaksinen selv. For de født i 2005 som ennå ikke har fylt 16 må begge foreldre samtykke.

Det anbefales et intervall på mellom 8-12 uker mellom første og andre dose for 16-17 åringer. Årsaken er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil være godt beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose.

Ungdom tilbys mRNA-vaksine 

Både vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og vaksinen fra Moderna (Spikevax) er godkjent til bruk fra 12 år. De fleste europeiske land, USA, Canada og Australia anbefaler vaksinasjon til aldersgruppen 16-17-år. Inntil nå har kun ungdom med underliggende sykdom blitt tilbudt vaksine i Norge.  

Les mer om vaksinasjon av 16-17 åringer på FHIs nettside