Karantene

Hvis du er i karantene skal du:               

 • ikke på jobb, skole eller barnehage
 • ikke reise
 • ikke ta offentlig transport
 • være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg.

Dette kan du gjøre:

 • gå tur ute alene
 • omgås normalt med de som du bor sammen med

Dette bør du gjøre:

 • unngå steder der folk møtes
 • hold minst 1 meters avstand

Hvor lenge varer karantenen?

Karantene skal gjennomføres i 10 dager når du ellers er frisk og:

 • du kommer hjem fra reise i «røde» land eller områder, eller skraverte land utenfor Schengenområdet
 • du er identifisert som nærkontakt til person med påvist Covid-19

Isolasjon

Hvis du er i isolasjon skal du:                   

 • ikke på jobb, skole eller barnehage
 • holde deg innendørs i egen bolig
 • holde minst 1 meters avstand til de du bor sammen med
 • være nøye på hygiene

Dette bør du gjøre

 • benytte et annet sove- og baderom enn øvrige husstandsmedlemmer
 • bruke munnbind i situasjoner hvor regelen om 1 meters avstand ikke kan overholdes

Du er i isolasjon når:

 1. Du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon uten forutgående karantene
 2. Du utvikler symptomer på luftveisinfeksjon mens du sitter i karantene

Testing - hvis du har symptomer

Det testes primært på grunnlag av symptomer på luftveisinfeksjon

Dersom du testes etter å ha:

 • utviklet symptomer på luftveisinfeksjon uten forutgående karantene skal du forbli i isolasjon til testsvar foreligger. Er denne negativ kan du gå tilbake til hverdagens aktiviteter etter en dags symptomfrihet
 • utviklet symptomer på luftveisinfeksjon mens du sitter i karantene, skal du forbli i isolasjon til testsvar foreligger. Dersom testsvaret er negativt går du tilbake til å være i karantene til karantenetiden er gjennomført. Dersom du ikke er symptomfri når karantenetiden er ferdig, skal du videreføre denne til en dag etter symptomfrihet.

Hvis testsvaret er positivt skal du forbli i streng isolasjon. Kommunens smittesporingsteam vil følge deg opp og gi deg videre instruksjoner.

Testing - hvis du ikke har symptomer

Unntaksvis kan det gjennomføres tester på asymptomatiske testpersoner - altså "friske" personer.

Det er vist at mange personer med Covid-19 smitte ikke har symptomer på sykdom. Disse er ikke syke, men er allikevel smittet med viruset og kan smitte andre videre. Asymptomatiske smittebærere er derfor personer som ikke har tegn på sykdom, men som likevel kan ha viruset uten å vite det og dermed smitte andre.

Når det tilbys test til personer uten symptomer, gjøres dette etter en risikovurdering for mulig smittekontakt hos den som testes.  Asymptomatisk test skal gjennomføres i to omganger, en på dag 0 og en tidligst dag 5 etter eksponering/innreise.

Hvem tester vi uten symptomer?

1. Er du helsepersonell med pasientkontakt (særlig innen pleie- og omsorgstjenesten), og har du:

 • vært på reise i gule områder i utlandet?
 • vært på reise til Bergen eller Osloområdet?
 • ...eller har andre årsaker til at du anser smitterisikoen som forhøyet?

2. Bor du i Alstahaug, og har du:

 • vært på reise i gule områder?
 • vært i situasjoner der du anser smitterisikoen for forhøyet?
 • vært i nærkontakt med person som har fått påvist smitte?
 • Studert i annen del av landet og kommet hjem til Alstahaug for julefeiring? 

Må du i karantene mens du venter på testsvar?

ALLE som blir testet og er symptomfri er fritatt fra karanteneplikten. Det betyr at du kan gå på jobb mens du venter på testresultatet, så lenge du er symptomfri. MEN hvis du er helsepersonell så skal leder alltid risikovurdere, om du bør settes i pasientnært arbeid mens du venter på testresultatet.

ALLE nærkontakter til bekreftet smittede SKAL være i karantene i ti dager, uansett testsvar.

ALLE arbeidstakere fra røde land SKAL være i karantene inntil første test viser negativt svar.