Målet med ordningen er å redusere bruken av karantene blant barn og unge og redusere skolefravær. Dersom noen i samme barnehage eller i samme klasse tester positivt trenger altså ikke de andre barna og elevene å være i smittekarantene dersom de er symptomfrie, og dersom de tester seg. 

Testing er frivillig. Nærkontakter som ikke ønsker å ta test må imidlertid være i smittekarantene i 10 dager.

I Alstahaug kommune skal testing som erstatning for smittekarantene gjøres på skolen, eller hjemme hvis barnet går i barnehagen. Testen skal tas på morgenen på skolen eller hjemme før du møter i barnehagen. Større barn og ungdommer vil kunne gjøre dette selv, med opplæring fra vaksineteamet, mens mindre barn trenger hjelp av foreldre.

I klasser/barnehager der det er aktuelt med selvtesting vil det bli delt ut testpakker. I testpakken ligger det hurtigtest og instruksjon for testing og analyse.

Hurtigtestene kun skal brukes dersom det er påvist smitte i samme klasse eller barnehage.

Retningslinjer for elever på ungdomsskole og videregående skole (3 tester):

Dersom du er nærkontakt skal du ta første hurtigtest så raskt som mulig (dag 1). Dersom testen er negativ har du unntak fra smittekarantene og kan være på skolen.

Du skal ta ny test på dag 3 og dag 5. Ved fortsatt negative testsvar har du unntak fra smittekarantene.

Retningslinjer for barn i barnehage og barneskole (2 tester):

Dersom du er nærkontakt skal du ta første hurtigtest så raskt som mulig (dag 1). Dersom testen er negativ har du unntak fra smittekarantene og kan gå på skolen eller i barnehage.

 Du skal ta en ny test på dag 3, 4 eller 5 (valgfri dag). Dersom du tester negativt er du fritatt fra smittekarantene.

Noen kjøreregler:

  • Hurtigtestene skal kun brukes av personer under 18 år og bare dersom du har fått beskjed om at du er nærkontakt. Denne beskjeden gis av smitteoppsporingsteamet.
  • Hurtigtestene skal ikke brukes som erstatning for testing på teststasjonen dersom du har symptomer. Har du symptomer skal du som tidligere bestille deg time på kommunal testklinikk og få utført PCR test der. 
  • Dersom du har symptomer, skal du holde deg hjemme. Dette gjelder selv om hurtigtesten er negativ. Se retningslinjer fra folkehelseinstituttet her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_er_syk_eller_mistenker_at_du_er_smittet_med_koronavirus/?term=&h=1

Om noe er uklart ta kontakt med koronatelefonen på telefonnummer 909 63 109