Frivillige i omsorg for alvorlig syke mennesker og pårørende i Alstahaug kommune.

Har du en alvorlig sykdom?
Er du pårørende og trenger avlastning?

De frivillige i Termik-Alstahaug kan for eksempel:
Være der for deg og gi deg medmenneskelig støtte og nærvær.
Hjelpe deg med ærender. Følge deg til lege, tannlege og lignende.
Ledsage deg ut i frisk luft, ta deg med på café.
Avlaste deg som pårørende slik at du trygt kan hvile eller gjøre
andre ting.
Om du ikke synes kjemien med den frivillige stemmer, så får du
tilbud om andre.

De frivillige er underlagt taushetsplikt.
All hjelp er helt gratis.
Vi er her for deg!
Tlf: 957 51 972 / 75 07 50 64
E-post: termik-alstahaug@alstahaug.kommune.no

Hjemmeside Termik-Alstahaug