Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. oktober:

Influensavaksinering i Alstahaug kommune

Tirsdag 19. oktober fra kl 09.00-18.00 blir det influensavaksinering i Kulturbadet. Det anbefales st... Les mer...
A A A

Sykehjem - korttidsopphold

Trenger du opptrening etter sykdom eller nærmere utredning, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Pris for tjenesten

Vederlag for korttidsopphold i kommunalt sykehjem er kr 133.- pr døgn. Vederlag for avlastningsopphold er gratis. Ut over de 60 første døgn pr kalenderår er betaling som for langtidsopphold.

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke elektronisk. Det er ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig. Du kan henvende deg direkte til Tildelingskontoret tlf. 750 75 600

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Pleie/omsorg

Åsgata 13, 8800 Sandnessjøen.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til statsforvalteren.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingskontoret
Telefon:75075600
Epost:tildelingskontoret@alstahaug.kommune.no
Postadresse:Alstahaug kommune Tildelingskontoret Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN
Besøksadresse:Rådhuset Strandgata 52 Sandnessjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-24 12:50