Alstahaug kommune søker løpende etter støttekontakter. Les mer her.

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter, for å på den måten hjelpe han/henne til å bli mer trygg på seg selv, bedre å takle ulike livssituasjoner, og å omgås andre mennesker i større grad. Det å ha en støttekontakt gir en mer meningsfull fritid for vedkommende. Det er noe å se fram til, noe å støtte seg på.

En støttekontakt kan ta deg med på turer, komme på besøk hjemme, ta deg med på biblioteket, på disko, på kafé, kino eller andre ulike arrangementer. Ordningen er fleksibel, og skal kunne tilrettelegges vedkommendes behov og ønsker.

I Helse- og omsorgstjenesteloven er lovens formål bl.a. å: forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, fremme sosial trygghet og forebygge sosiale problemer, og sikre at den enkelte får ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
Forslag til fysisk aktivitet

Søke om støttekontakt?

I Alstahaug kommune er det Tildelingskontoret som behandler søknader og tildeler støttekontakt.

Søk om å få tildelt støttekontakt

Kontakt:

Tildelingskontoret
Postboks 1006
8805 Sandnessjøen

Tlf. 750 75 600