Denne uken:

I uke 23 skal det settes 348 doser. Det er primært personer som fikk dose 1 av Pfizer-vaksinen 29.april som er innkalt til vaksinering i uke 23. Innkalling til dose 2 skjer via SMS. I tillegg har personer født i 1966 eller tidligere hatt mulighet for å melde seg på til vaksinering.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med vaksinetelefon: 75 07 50 50 mandag-fredag 12.00-14.00

Dersom du tilhører en risikogruppe og ikke er blitt vurdert for vaksinering eller kontaktet av kommunen kan du henvende deg til fastlege.

Folkehelseinstituttet oppdaterer daglig tall på antall vaksinerte i norske kommuner. Tallene finner du på denne siden: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/?fbclid=IwAR1BNxkKUgvecYBLuluxOWuIKPK2ZeP27xrEOxmkNhjleZVEG4SSNSkfa4Y#kommunerantall-vaksinerte