Spyling av vannledningsnett vil bli foretatt etter følgende plan:

Natt til tirsdag 16., natt til onsdag 17. og natt til torsdag 18. oktober: Sentrum – Stamnes – Sandnes – Andvågen – Horvnes – Matstia – Strendene – Botn

Natt til fredag 19. Oktober: Segelbergan – Myrholt – Lyngåsen – Ura- Novik

Under spyling vil trykket variere, og det kan forekomme slam i vannet. I enkelte områder kan vannet også forsvinne i korte perioder. Mens spyling pågår, må ikke oppvask- eller vaskemaskiner igangsettes.

Kommunalteknisk sektor