Spyling av vannledningsnett uke 43

Spyling av vannledningsnett vil bli foretatt på dagtid i tidsrommet 0800-1400 etter følgende plan:

Tirsdag 1. November: Spyling av vannledning: Mindland.

Onsdag 2. November: spyling av vannledning: Austbø, Blomsøy og Hestøysund.

Under spyling vil trykket variere, og det kan forekomme slam i vannet. I enkelte områder kan vannet også forsvinne i korte perioder. Mens spyling pågår, må ikke oppvask- eller vaskemaskiner igangsettes.

                                                                           Kommunalteknisk sektor