Spyling av vannledningsnett uke 43

Spyling av vannledningsnett vil bli foretatt fra kl 2230 til 0600 alle netter etter følgende plan:

Natt til mandag 10.oktober kl 0600, natt til tirsdag 11. oktober, natt til onsdag 12. Oktober og natt til torsdag 13. Oktober:
Spyling Sentrum – Stamnes – Sandnes – Andvågen – Horvnes – Matstia – Strendene – Botn. Segelbergan – Myrholt – Lyngåsen – Ura- Novik.


Natt til til torsdag 13. Oktober, natt til fredag 13. Oktober og natt til lørdag 14. Oktober:
Spyling fra Milan - Radåsen - Dalveien – Søvik – Offersøy – Tjøtta.

Austbø, Hestøysund og Blomsøy vil også merke trykkreduksjon under spyling av ledningen fra Radåsen og sørover til Tjøtta.

Under spyling vil trykket variere, og det kan forekomme slam i vannet. I enkelte områder kan vannet også forsvinne i korte perioder. Mens spyling pågår, må ikke oppvask- eller vaskemaskiner igangsettes. Eventuelle spørsmål ring rørvakta på 48006160

                                                                           Kommunalteknisk sektor