Spyling av vannledningsnettet vil foregå etter følgende plan:

  • Natt til tirs. 20/11, natt til ons. 21/11 samt natt til tors. 22/11: Radåsen-Søvik-Offersøy-Tjøtta. Spylinga vil foregå nattestid i tidsrommet 23.00-06.00. Beboere som bor fra Radåsen til Tjøtta samt på Austbø/Blomsøy/Hestøysund blir berørt.
  • Dagtid fred. 23/11: Mindland. Beboere på Mindland blir berørt.
  • Dagtid tirs. 27/11: Austbø/Blomsøy/Hestøysund.  Beboere fra Hellesvik til Hestøysund blir berørt.

Under spylinga vil vanntrykket variere, og det kan forekomme slam i vannet. I enkelte områder kan vannet også forsvinne i kortere perioder. Unngå å sette i gang oppvask- eller vaskemaskiner i det tidsrommet spylinga pågår.

Kommunalteknisk sektor