1: Alstahaug kommune søker etter barnehagelærere

Barnehagelærer Ura barnehage (søknadsfrist 31.03.2019)

Barnehagelærer Søvik oppvekstsenter (søknadsfrist 05.04.2019)
 

2: Fagstilling i PP-tjenesten for Ytre Helgeland

PPT - Ytre Helgeland leverer tjenester for kommunene på Ytre Helgeland med til sammen 26 barnehager og 24 skoler. Tjenesten har tett samarbeid med Nord Universitet og de øvrige PP-kontorene på Helgeland. Tjenesten er administrativt underlagt Alstahaug kommune og har kontorsted Sandnessjøen.

Søknadsfrist 18.03.2019

Les mer om stillingen her 

3: Kranfører, truckfører, signalmann

Mas Maskin AS i Leirfjord ansetter personell på grunn av økt oppdragsmengde. 

Søknadsfrist: Snarest

Les mer om stillingen her

4: Festspillsjef til Festspillene Helgeland

Treårig prosjektstilling. Festspillene Helgeland blir etablert i 2019 og er et samarbeid mellom Galleria kunstfestival, Toppenkurset - International Summer Academy & Festival of Music og ByfestVeko. Festspillene bygger videre på disse etablerte festivalene som til sammen utgjør et av landsdelens største kulturarrangement.

Søknadsfrist:  31. mars.

Les mer om stillingen her

5: Branningeniør/branninspektør

Ytre Helgeland Brann og Redning har ledig 100 % fast stilling som branningeniør/branninspektør. Ytre Helgeland Brann og redning leverer tjenester til kommunene Alstahaug, Dønna og Leirfjord, med Alstahaug som vertskommune.

Søknadsfrist:  17. mars.

Les mer om stillingen her

6: Renholdere

Alstahaug kommune har ledige renholdsstillinger, heltid og deltid.

Søknadsfrist 17. mars

Les mer om stillingen her

7: AMK-Operatør

AMK-Operatør søkes til Helgelandssykehuset HF. - Helse Nord, Helgelandssykehuset HF

Søknadsfrist er 22. mars.

Les mer om stillingen her

8: Ambulerende maskinsjef

Boreal Sjø AS har ledig stilling som ambulerende maskinsjef om bord på ferger i Nordland.

Søknadsfrist 11.03.2019

Les mer om stillingen her

9: Regnskapsmedarbeider

Hansen Bilverksted AS i Sandnessjøen søker etter regnskapsfører/økonomimedarbeider med interesse for IT.

Søknadsfrist: 10. mars

Les mer om stillingen her

10: Kommunepsykolog/psykologspesialist

Vefsn kommune har 2 ledige stillinger som psykolog. Stillingene inngår i et nytt og spennende interkommunalt samarbeid hvor arbeidsoppgavene er knyttet til fire nærliggende kommuner på Helgeland. Vefsn kommune er vertskommune, med ansettelse i Helsetjenesten og felleskontorsted ved avd. for Psykisk helse.

Søknadsfrist:  15. mars

Les mer om stillingen her

Fant du ikke jobben du så etter?

Se flere ledige stillinger her og her.