Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

8/134
3499.9
962.475,-
Ikke utskilt
8/134
1351
371.525,-
Ikke utskilt
8/134
877.2
241.230,-
Ikke utskilt
8/134
699.5
192.363,-
Ikke utskilt
8/134
814.5
223.988,-
Ikke utskilt
8/134
748.2
205.755,-
Ikke utskilt
8/161
881
242.275,-
 
 
Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysning kommer i tillegg.