Kunngjøringen gjelder to tilskuddsordninger - holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak og prosjekt trafikksikkerhetstiltak. Les mer om de to ordningene og finn søknadsskjema på lenkene under.

 • For holdningsskapende tiltak av mindre størrelse, er søknadsfrist 1. februar 2023

  Forslag til gode tiltak:

  • Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke) – synlig syklist og konkurranser

  • Refleksopplæring - refleksjakt, - aksjon- eller demonstrasjonsuke eller natursti med refleks.

  • Refleksdag - hvordan synes godt i trafikken?

  • Valgfag Trafikk

  • Sikring av barn i bil - feks. temamøte ved helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.

  • Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)

  • Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole

  • Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi

  • Trene på å sykle i trafikken - feks. besøke en av fylkets sykkelgård  i Mosjøen, Brønnøysund eller Bodø

 • For holdningsskapende prosjekt av noe større omfang er søknadsfrist den 15. februar og 15. mai 2023
  Det gis støtte til holdningsskapende prosjekter som på en god måte fremmer utviklingen av det lokale og regionale trafikksikkerhetsarbeidet. 

  Det som er viktig i vurderingen av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er for trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir kun tilskudd til materiell og utgifter til arrangementer hvis det er et opplegg/tiltak som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet.

  Prosjektet det søkes tilskudd til kan ha en tidsramme på på inntil 12. mnd.