Hvor får jeg tak i søknadsskjema?

Vennligst benytt vårt søknadsskjema.

Vi foretrekker at elektronisk søknad benyttes, men de som ikke har mulighet til å søke elektronisk kan benytte papirsøknad. Skjemaet kan skrives ut fra linken under, eller fås ved henvendelse til rådhuset eller barnehagene. 

Last ned papirskjema-barnehageåret 2019/2020

Skal jeg søke barnehageplass hvert år?

Barnehagesøknaden gjelder kun i det kalenderåret du har søkt.  Alle søkere som per i dag står på venteliste til barnehageplass må søke på nytt innen 1. mars. Det gjelder også de som har takket nei til tilbud og de som vil søke overflytting til annen barnehage. Barn på ventelisten fra tidligere hovedopptak videreføres ikke.

For å sikre en mest mulig riktig behandling av søknadene, er barnehagene avhengige av at opplysningene på søknaden er av ny dato. Dette gjelder søknaden generelt, men spesielt i forhold til vedlegg om spesielle forhold.

Supplerende opptak

Vi har opptak hele året (supplerende opptak). I det supplerende opptaket fordeles barnehageplasser som blir ledige ellers i året. Dersom dere ønsker barnehageplass i perioden 1.august 2018 til 31. juli 2019, bruk denne linken:

Søknadsskjema barnehageåret 2018/2019

Husk at du må søke på nytt til hovedopptaket om man står på venteliste og ikke har fått plass i løpet av året. Barn på ventelisten fra tidligere hovedopptak videreføres ikke. 

Fra når har jeg rett til plass i barnehage?

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har når det er søkt innenfor frist for hovedopptak, rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med § 12 a i Lov om barnehager. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Har jeg rett til prioritet plass i barnehage?

Prioritet til plass i barnehage gis etter opptakskriterier vedtatt av Alstahaug kommune og gjengitt i vedtekter for de kommunale barnehagene. De private barnehagene har egne opptakskriterier. Se den enkelte private barnehage

Noen søknader på barnehageplass krever utvidet dokumentasjon. Det er viktig at denne informasjonen sendes til avdeling Oppvekst og kultur så raskt som mulig etter at man har levert digital søknad slik at opplysningene kan registreres. Søknader som er levert med krav om hensyn til særskilte kriterier hvor dokumentasjon ikke foreligger blir behandlet uten å ta stilling til de påberopte kriterier.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål vedrørende barnehage.