Elektronisk søknad benyttes

Vi foretrekker at elektronisk søknad benyttes, men de som ikke har mulighet til å søke elektronisk kan benytte papirsøknad. Skjemaet kan skrives ut fra linken under, eller fås ved henvendelse til rådhuset eller barnehagene. 

Last ned papirskjema