Utførende entreprenør er Arnt Ove Eide AS. Berørte abonnenter må påse at det er fremkommelighet til slamtank og at lokk er gravd frem.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Alstahaug kommune, Kommunalteknisk sektor, på tlf 75075000

Mvh Kommunalteknisk sektor