Der kommunen vet det er fare for hulldannelse, følger vi ekstra nøye med og prøver å lappe så fort som mulig. Kommunen er også avhengig av at publikum melder inn skader som oppstår, gjerne via VOF. Kommunen må også ha rimelig tid på seg for å kunne reparere en innmeldt skade.

Generelt gjelder at kommunen stiller veinettet til disposisjon i den tilstanden veien er i. Det finnes ingen garanti for at det ikke kan oppstå et hull i veien. Hvis kommunen ikke vet om slike hull, har ikke kommunen noe erstatningsansvar. Kommunen har verken mulighet eller ansvar for å overvåke hele veinettet for å unngå at skader i veibanen oppstår og påfører skader. Dette gjelder også veier med dårlig standard.

Det vises også til Veitrafikklovens §3 om at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade [...]»

Kommunalteknisk enhet