Se vedlagt skolerute for skolene i Alstahaug. 

I klatreveggen