Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skoler og barnehager

Samleside for artikler som omhandler koronahåndtering i skoler og barnehager.

Tilbud om koronavaksine til ungdom 12-15 år

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet vil Alstahaug kommune tilby ungdom mellom 12-15 år koronavaksine. I første omgang vil ungdom i denne aldersgruppen tilbys én vaksinedose. Vaksinasjonen skal foregå på skolene, med oppstart fredag 17. september. 

Korona - informasjon til foreldre ved skolestart

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolene. Det er innført et trafikklys-system med grønt, gult og rødt nivå, som viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. Når vi nå starter opp undervisningen igjen har vi beredskap på gult nivå.

yellow-light-24180_1280

Tilbud til personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Hvis familien har omsorgsbehov utover barnehagens eller skolens åpningstid må dette meldes til den enkelte barnehages og skoles ledelse.

Av hensyn til smittevernet er det viktig at færrest mulig skal ha kontakt, og det er derfor viktig at oppholdstiden utover fast åpningstid reduseres til det absolutt nødvendige.

Informasjon til korps og kor i forbindelse med 17. mai

I anledning den kommende 17. mai har nasjonale helsemyndigheter gitt dispensasjon til korps og korvirksomhet fra det forskriftsfestede maksimalantallet for ansamling av mennesker. Smittevernlege i Alstahaug anser det som risikofylt med denne type aktivitet i en situasjon med pågående smittespredning. Per dags dato er det ikke vist at det finnes ukontrollert smitte i Alstahaug kommune. Alstahaug kommune kommer derfor ikke til å legge ned lokalt forbud mot korps- og koraktivitet fram til 17. mai. Smittevernlegen understreker igjen det ansvaret som ligger på den aktuelle grupperingen for å gjennomføre øving på en smittevernmessig forsvarlig måte.

17

Spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring

Barna skal fortsatt ha de individuelle rettighetene som er fastsatt i barnehageloven kap. V A. Samtidig er det klart at det kan det være nødvendig å organisere dette på en annen måte i denne perioden.

Det vil for eksempel kunne være vanskelig å gi spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring i tråd med vedtakene, både på grunn av smittevernhensyn og tilgangen på pedagogisk personale både i og utenfor barnehagen.

Informasjon om skoleåpning

Sandnes barneskole, Ura skole og 1-4 på Søvik og Tjøtta åpner mandag 27. april. Åpningen omfatter også SFO.

Alle barn vil bli organisert i en mindre gruppe med få og  faste voksne, slik at vi begrenser antall personer som har kontakt. Skoletilbudet vil også endres slik at noen avvik fra fag og timefordeling er sannsynlig.

Informasjon til barnehageforeldre i Alstahaug

Barnehagene åpner fra og med uke 17. Noen barnehager åpner mandag, og noen åpner tirsdag. 

De foresatte får melding fra sin barnehage om oppstart og åpningstid. Barnehagene vil også gi foreldrene annen spesifikk informasjon i forbindelse med oppstarten.