Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rådene

Elevrådet: har valgt  elevrådsleder, nestleder og sekretær. Alle klassene er representert.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (se egen side). Alle klassene er representert.

Kirsten Smidesang, rektor deltar

Samarbeidsutvalget

  •  to representanter fra undervisningspersonalet
  • en fra andre tilsatte:
  • to fra elevene
  • to fra foreldrerådet: leder og nestleder
  • to fra kommunen (den ene er rektor): Hanne Benedikte Wiig, Kirsten Smidesang

Skolemiljøutvalget

  • Skoleledelsen - en fra skolens ledelse: Kirsten Smidesang, rektor
  • Ansatte: Verneombudet eller kontaktlærer for elevrådet eller andre.
  • Kommunen: Politisk representant i Samarbeidsutvalget. Hanne Benedikte Wiig
  • Foreldrerådet : 3 representanter fra foreldrene valgt av FAU.
  • Elevradet: 2 representanter fra elevradet  valgt av elevradet.

Antall: Elever og foresatte skal til sammen utgjøre flertallet

De ulike grupperingene velger selv sine representanter til utvalget og har felles ansvar

Publisert | Oppdatert 08. november 2013