Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
19. september kl. 12:10

Varsel om flomfare, oransje nivå for deler av Trøndelag og Nordland

Det oransje varselet gjelder fredag og lørdag. Grønt varsel torsdag. Det er ventet mye nedbør, opp mot 100 mm i løpet av fredag. Nedbøren starter natt til fredag når en front passerer, og det er fare for byger i etterkant. I samme periode stiger temperaturen slik at all nedbør ventes som regn, og i områder hvor det ligger snø ventes denne å smelte. Meteorologisk institutt har ute varsel om fare for mye nedbør på gult nivå for denne hendelsen.

Les mer... clear
error_outline
19. september kl. 12:08

Varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå for deler av Trøndelag og Nordland

Det ventes opp mot 100 mm regn på 24 timer fra fredag morgen til lørdag morgen, mindre i indre strøk. Regnet skal etter hvert gå over i bygenedbør. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Varselet ligger i øvre del av gult nivå.
Les mer... clear

Rådene

Elevrådet: har valgt  elevrådsleder, nestleder og sekretær. Alle klassene er representert.

Foreldrerådets arbeidsutvalg:

Fau-leder, nestleder og kasserer valgt av foresatte i årsmøte hver høst.

Alle klassene er representert v / en forelder.

Rektor deltar i FAU.

 

Samarbeidsutvalget

  • to representanter fra undervisningspersonalet
  • en fra andre tilsatte
  • to fra elevene
  • to fra foreldrerådet: leder og nestleder
  • to fra kommunen (den ene er rektor)

Skolemiljøutvalget

  • Skoleledelsen - en fra skolens ledelse: rektor
  • Ansatte: Verneombudet eller kontaktlærer for elevrådet eller andre.
  • Kommunen: Politisk representant i Samarbeidsutvalget.
  • Foreldrerådet : 3 representanter fra foreldrene valgt av FAU.
  • Elevradet: 2 representanter fra elevradet  valgt av elevradet.

Antall: Elever og foresatte skal til sammen utgjøre flertallet

De ulike grupperingene velger selv sine representanter til utvalget og har felles ansvar

Publisert | Oppdatert 20. mai 2019