Du kan kontakte hjelpeapparatet på telefon:

  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste tlf.: +4775 07 57 50
  • Helsestasjonen tlf.: +4775 07 51 40
  • Barneverntjenesten tlf.: +4775 07 40 00

Rektor Ingrid Moflag, Sandnes barneskole tlf.: 75 07 53 62/ 47415940