Skolemiljøutvalget skal bidra til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene deltar aktivt for å skape et godt skolemiljø.

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle skolemiljøsaker. Jf. Kap. 9a i opplæringsloven.

Utvalget er sammensatt identisk med samarbeidsutvalget, men med én ekstra representant fra elevene og foreldrene.