Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten finnes på alle skoler og er et sted du kan gå for å få en helseundersøkelse eller for å snakke med noen. Alle elever blir tatt godt imot og tjenesten har taushetsplikt.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. 
 
Skolehelsetjenesten kan gi råd om fysisk, psykisk og seksuell helse, og jobber for å styrke skoleelevers mestring av hverdagen.
 
Skolehelsetjenesten kan holde kurs og delta på foreldremøter og kan i noen tilfeller komme på hjemmebesøk.
 
Som skoleelev kan du fritt bruke skolehelsetjenesten når du trenger å snakke med en voksen om noe som er vanskelig. 

Målgruppe

Barn og ungdom i grunnskole og videregående skole

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

demo individuell plan på nett
aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 6.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hver skole har helsesøster på skolen noen timer hver uke.

Du kan selv ta kontakt med helsesøster uten timebestilling

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestasjonen
Telefon:75075140
Epost:post@alstahaug.kommune.no
Postadresse:Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN
Besøksadresse:Torolv Kveldulvsons gate 76 8800 SANDNESSJØEN

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helsestasjonen
Telefon:75075140
Epost:post@alstahaug.kommune.no
Postadresse:Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN
Besøksadresse:Torolv Kveldulvsons gate 76 8800 SANDNESSJØEN

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-24 13:01