Alstahaug kommune har i 2019 fått tildelt kroner 20 000,- til Nærings og miljøtilskudd i skogbruket. Disse skal disponeres i samsvar med kommunens tiltaksstrategi. 

skogplanter