Alstahaug kommune er i gang med et forskningsprosjekt som heter Sandnessjøenforsøket. Prosjektet skal gi bedre og mer kunnskap for å styrke det forebyggende arbeidet i norske kommuner. Prosjektet gjennomføres av Alstahaug kommunes SLT-koordinator og folkehelsekoordinator i samarbeid med et forskningsmiljø i Danmark.  Sandnessjøen ungdomsskole deltar i prosjektet. 

Deltakelse i prosjektet innebærer at elevene i 8. og 9. trinn skal besvare et spørreskjema ved tre anledninger; Første gang 2.mars 2018 og siste gang våren 2019. Undersøkelsen er anonym. Alstahaug kommune har vært i kontakt med Norsk senter for forskningsdata for rådgivning i utarbeidelse av anonyme spørreskjema.

I tillegg skal det gjennomføres et undervisningsopplegg for alle elevene og et temamøte med informasjon for foresatte/foreldre. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, oppfordrer vi alle elevene til å delta. Dersom du ikke ønsker at ditt barn deltar, må det gis skriftlig beskjed til skolen. På forhånd tusen takk for hjelpen. 

Med vennlig hilsen
Ingunn Stemland, folkehelsekoordinator og Ingelise Egelund, SLT-koordinator, Alstahaug kommune