Dokmo

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Dokmoveien 15 Prospekt 38/1368 904,8 541.070,-  
Dokmoveien 17 Prospekt 38/1369 905 541.190,-  
Dokmoveien 19 Prospekt 38/1370 905 541.190,-  
Dokmoveien 21 Prospekt 38/1371 904,8 541.070,-  
Dokmoveien 24 Prospekt 38/1376 904,7 541.011,-  
Dokmoveien 25 Prospekt 38 696,7 416.627,- Ikke utskilt
Dokmoveien 26 Prospekt 38/1377 904,3 540.771,-  
Dokmoveien 28 Prospekt 38 758,9 453.822,- Ikke utskilt
Dokmoveien 30 Prospekt 38 772,9 462.194,- Ikke utskilt

 

Haugerud

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Haugerudveien 1 Prospekt 35/ 3283 1.963.234,- Regulert til forretning
Haugerudveien 19 Prospekt 35/ 2717,7 1.625.185,- Ikke utskilt
Haugerudveien 8 Prospekt 35/ 1107,5 662.285,- Ikke utskilt
Haugerudveien 10 Prospekt 35/ 1034,5 618.631,- Ikke utskilt
Haugerudveien 12 Prospekt 35/ 990,1 593,814,- Ikke utskilt

 

Andre

Adresse

 

GNR/BRNR

Areal

Pris m/refusjon

Merknad

Forshaugen 11 Prospekt 38/1262 851,6 259.737,-  

 

Oppmålingsgebyr, dokumentavgift og tinglysning kommer i tillegg.