Hva er en samfunnsplan?

Samfunnsplanen er kommunens viktigste overordnede, strategiske og samordnende plan, og staker ut kursen for både samfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsplanen er ikke bare en plan for oss som jobber i kommunen, det er en plan for hele samfunnet.

Hvordan skal arbeidet foregå?

Utarbeidelsen av planen skal gjøres i samarbeid med byens innbyggere, organisasjoner og næringsdrivende. Det kommer til å bli flere muligheter til å komme med innspill på innholdet i planen. Samfunnsplanen skal dekke mange temaer og du kan velge å delta der hvor du er interessert. Aktuelle aktiviteter vil bli annonsert.

Det vi ønsker innspill på nå...

....er dine forslag til hvordan arbeidet med samfunnsplanen skal gjennomføres.

Hvem mener du bør være med i arbeidet, og hvilke tema bør vi snakke om?
Hvordan kan vi lage aktiviteter og møteplasser som får kommunens innbyggere, næringsliv og organisasjoner til å fortelle om drømmer og ønsker for kommunen vår?

Du kan komme med innspill og forslag til prosessen på tre måter:

  • Via Alstahaug kommunes Messenger på Facebook
  • Sende e-post til post@alstahaug.kommune.no
  • Per post til: Alstahaug kommune, Strandgt. 52. 8805 Sandnessjøen

Alle innspill må merkes med saksnr: 2023/217

Her finner du den samfunnsplanen som gjelder nå: Kommunale planer - Alstahaug kommune