Skolens samarbeidsutvalg er sammensatt av to representanter fra undervisningspersonalet, én fra andre tilsatte, to fra foreldrerådet, to fra elevene og to fra kommunen, der den ene er rektor og den andre er oppnevnt av kommunestyret.

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen