Oppnevnt i kommunestyret 10.02.16, endret 19.09.18.
 

Representanter: Vararepresentanter:
1. Odd Arve Matberg (AP) - leder 1. Nina Haraldsø (AP)
  2. Lars Inge Ingebrigtsen (AP)
2. Ole Nilsen (SP) - nestleder 1. Erik Jørgensen (SP)
  2. Anna Elisabeth Øyen (SP)
3. Silje Solvang (FrP) 1. Tore Vikedal (H)
  2. Margit Steinholt (Rødt)