Oppnevnt i kommunestyret 10.02.16
 

Representanter: Vararepresentanter:
1. Knut Nilsen (uavhengig) - leder 1. John Egil Karlsen (SP)
2. Thomas Lehre (H) - nestleder 2. Helge Johansen  (AP)
3. Kjersti Toft (SV) 3. Kyrre Pettersen (SP)
  4. Lovise Wik (H)
  5. Inger Hansen (uavhengig)