På valgdagen

På valgdagen mandag 9. september kan du selv bestemme om du vil avgi din stemme på valglokalet på Tjøtta, Søvik eller Sandnessjøen (i Sandnessjøen kan du også stemme søndag 8. september).

Før valgdagen

Hvis du vil stemme før valgdagen har du flere muligheter. Du kan tidligstemme på Rådhuset fra mandag 1.juli til og med fredag 9. august mellom klokken 08:00-15:00. Du kan avtale tidspunkt på forhånd. Mandag 12. august starter forhåndsstemmingen. Vi har ikke forhåndsstemming på Rådhuset, men har valgt å legge denne til Kulturbadet for økt tilgjengelighet. Du kan forhåndsstemme på Kulturbadet fra mandag 12. august til fredag 23. august, 10:00-14:00, samt mandag 26. august til fredag 6. september, 12:00 -17:00. 

Det arrangeres også forhåndsstemming på Alstahaug sykehjem, Åsheim  terrasse og Sandnessjøen sykehus. Hvis du befinner deg på en annen kant av landet gjør vi oppmerksom på at forhåndsstemme kan avgis i alle godkjente forhåndsstemmelokaler, i hele landet.

For å avtale tidligstemming, send e-post til post@alstahaug.kommune.no eller ta kontakt med Kristin Vangen, tlf 75 07 50 05. 

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes mottak av forhåndsstemmer kan søke om å avgi stemme hjemme (ambulerende stemmegivning). Du kan søke om ambulerende stemmegivning inntil tirsdag 3. september kl. 14.00.

Søknad om ambulerende stemmegivning sendes som e-post til post@alstahaug.kommune.noeller ved å kontakte Kristin Vangen på tlf 75 07 50 05

Her kan du lese alle detaljer om årets kommunevalg