Rutinebeskrivelse for test av mistenkt Covid-19

Utarbeidet 12.08.20 versjon 2.0. Endret 13.08.20

Testkriterier:

Har du vært på reise og er bekymret for om du kan ha blitt smittet, både i "røde", "gule"og "grønne" områder kan du nå testes. Karantenebestemmelsene for «røde» områder gjelder selv ved negativ test. Per 12. august er ingen land i definert som «grønne» områder, og alle unødvendige reiser frarådes.

Helsepersonell:

Helsepersonell skal testes før de kan gå tilbake til arbeid med pasientkontakt etter reise i «gule» områder.

Reiser i Norge:

Det er også ulikt smittetrykk på ulike steder i Norge. Igjen ser smitten ut til å spres raskest i områder med tett befolkning, og det sentrale østlandsområdet har nå et relativt høyt smittetrykk. Har du vært på reise til dette området og er bekymret for om du er smittet, kan du ta kontakt for å få gjennomført en test på vår teststasjon.

Hvis du har symptomer:

Legekontoret har det overordnede ansvaret for koronatestingen i kommunen, og informasjon gitt til koronatelefonen formidles videre til ansvarlig lege.

Ved symptomer på covid-19 skal du holde deg hjemme, unngå kontakt med andre og ta kontakt for test på telefon. Møt ALDRI opp på legekontor eller sykehus uten timeavtale ved symptomer. Det er viktig at du alltid opplyser om symptomer på covid-19 i kontakt med helsevesenet, som for eksempel fastlege, sykehjem, legevakt, ambulanse, hjemmetjeneste eller sykehus.

Ved alvorlige symptomer og trenger akutt legehjelp må du kontakte legekontor 750 75 100, legevakt 116117 eller medisinsk nødnummer 113 på vanlig måte.

Hvis du vil bli testet:

Dersom du ønsker test gjør du følgende:

Test utføres på teststasjonen ved Rådhuset mandag – fredag. Når det er avklart at en pasient skal testes, ringes pasienten opp for anvisning av tidspunkt og framgangsmåte for testing. Testen tar ca ett minutt å gjennomføre.

Etter testing:

Per august sendes prøvene fra Alstahaug med rutefly til Bodø og analyseres ved laboratoriet ved Nordlandssykehuset. Prøver tatt etter kl 11 fredag er ikke mulig å få sendt til Bodø før mandag. Det utføres derfor ikke tester i kommunen fredag ettermiddag, lørdag eller søndag. Det utføres ikke tester på kveld eller natt.

Etter gjennomført test skal personer med symptomer som er utviklet i karantene, eller personer som testes etter nærkontakt med smitte, i isolasjon til testresultat foreligger. Øvrige hustandsmedlemmer skal i karantene. Dersom du testes på grunn av symptomer på luftveisinfeksjon, uten forutgående karantene, skal du i isolasjon til testresultat foreligger. Øvrige hustandsmedlemmer skal da ikke i karantene.

Dersom du testes uten symptomer kan det være andre regler som gjelder.

Frivillig test etter reiser internt i Norge eller i andre grønne/gule områder, vil normalt ikke utløse krav til karantene.

Testresultat:

Testresultat blir formidlet til fastlege, som vil formidle svaret til deg. Du kan selv finne ditt prøvesvar raskt og enkelt ved å logge deg inn på din side på Helsenorge.no. Du logger deg enkelt på ved å bruke for eksempel Bank-ID. Her kan du også sjekke svar for mindreårige barn.

Prøvesvarene er beskyttet pasientinformasjon, så koronatelefonen kan derfor ikke gi deg svaret på testen din.

Ved positivt prøvesvar vil du bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam, for videre oppfølging.

Det er viktig at alle tar kontakt for test ved symptomer. Når samfunnet åpner er den eneste måten å begrense ny smittespredning å finne eventuelle positive smittede og isolere disse slik at videresmitte ikke får foregå fritt i samfunnet. Ved at alle lar seg teste ved symptomer, vil alle bidra til å stoppe pandemien.