Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har når det er søkt innenfor frist for hovedopptak, rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med § 12 a i Lov om barnehager.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.