Alstahaug kirkelig fellesråd 2015 - 2019

Representant: Vararepr:
1. Ole-Gerhard Rinø (AP) 1. Annie Marskar Henriksen (SP)

 

Helgeland Friluftsråd 2016 - 2019

Styremedlem Varamedlem
1. Inger Hansen 1. Lars Inge Ingebrigtsen

 

Helgeland Regionråd 2015 - 2019

Endret i forb. med fritak Elisabeth N. Blix 1.10.16

Representanter Personlig vara
1. Ordfører Bård Anders Langø (Ap)  1. Siv Helen Sigerstad (AP)
2. Stig Tore Skogsholm (H) 2. Trond A Johansen (FrP)

 

Helgeland Kraft AS - bedriftsforsamling 2016 - 2018

Representanter Personlig vara
1.Siv Helen Sigerstad (AP) 1. Tore Vikedal (H)
2. Repr. fra Leirfjord kommune 1. Vara fra Leirfjord kommune

 

Helgeland Kraft AS - styremedlemmer 2016 - 2018

Distrikt IV - Alstahaug og Leirfjord:

Representant Vararepr.
1. Ann Karin Edvardsen (SP)  

 

KS fylkesmøte perioden 2015-2019

Representanter: Vararepresentanter:
1. Bård Anders Langø (AP) 1. Siv Helen Sigerstad (AP)
  2. Peter Talseth (Sp)
1. Hanne Nora Nilssen (V) 1. Tore Vikedal (H)

 

Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere 2015 - 2019

Representant:
1. Irene Jægtvik (SP)

 

Revisjon Midt-Norge SA

Representant:    Vararepresentant:
Ordfører Varaordfører

Oppnevningen gjelder resten av valgperioden.

Råd for likestilling av funksjonshemmede 2015 - 2019

Repr. fra interesseorganisasjoner Vara
1.Per Arne Hansen (NFU) 1. Anny Benjaminsen (NFU)
2. Irene Mørk (LHL) 1. Aud Andreassen (LHL)
  2. Arna Adolfsen (LHL)
3.Bjørg Celius (HLF) 1. John Almendingen (HLF)
4. Svein Nygård (Diabetesforb.) 1. Arne Andersen (Diabetesforb.)
   
Politiske repr. Personlig vara.
1. Kjell Ingebrigtsen - leder 1. Elin Mortensen
2. Hanne Nora Nilssen - nestleder 1. Marit Brandsnes Pedersen
 

Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg - kommunens representanter i barnehage og skole

Bjarnetjønna skole
Representant Tor Hugo Hestnes (Ap)
Vara Margit P.Langseth (H)

Tjøtta oppvekstsenter
Representant Inger Hansen (uavhengig)
Vara Vibeke Lind (Sp)

Ura skole
Representant Rune Larsen (Ap)
Vara Stig Tore Skogsholm (H)

Søvik oppvekstsenter
Representant Trude Jægtvik (Sp)
Vara Trond Dimmeldal (Sp)
Sandnes skole
Representant Helge Møller (Sv)
Vara Kjersti Toft (Sv)
Stamnes barnehage
Representant Grethe Tønder (Ap)
Vara Silje Solvang (Frp)
Sandnessjøen ungdomsskole
Representant Amund Skjellstad (Ap)
Vara Hanne C. Schjelderup-Eriksen (Ap)
Ura barnehage
Representant Mona Pedersen (Ap)
Vara Stig Tore Skogsholm (H)
  Sandnes barnehage
Representant Heidi Klaussen (Frp)
Vara Kjersti Toft (Sv)

 

Shmil representantskapet 2015 - 2019

Representanter Vararepr.
1. Ordfører Bård Anders Langø (Ap)  1. Siv Helen Sigerstad (AP)
  2. Peter Talseth (SP)
2. Margit Langseth (H) 1. Kristine Kleven (Rødt)
  2. Sigmund Aldra (V)

Ole Kristian Wikran Strand (Rødt) ble innvilget permisjon 03.04.19, og Kristine Kleven (Rødt) ble valgt.