Helgeland Friluftsråd 2020 - 2023

Styremedlem Varamedlem
1. Inger Hansen (B/L)
inger.hansen@bioforsk.no
Mobil 906 27 634
1. Hanne Nora Nilssen (V)
hanne.nilssen@online.no
Mobil 958 50 188

Oppnevnt av kommunestyret 11.12.19

Helgeland Kraft AS - generalforsamling 2019 - 2023

Representanter Vararepresentant
1.Peter Talseth (Sp, ordfører)
peter.talseth@politiker.alstahaug.no
Mobil 977 33 301
1. Hanne Benedikte Wiig (R, varaordfører)
hanne.benedikte.wiig@politiker.alstahaug.no
Mobil 900 94 306


Valgt av kommunestyret 30.10.19

Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere 2019 - 2023

Representant:
1. John Andre Selnes (V)
johnandre5@hotmail.com
Mobil 930 26 884 

Oppnevnt av kommunestyret 11.12.19.

Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg - kommunens representanter i barnehage og skole 2019 - 2023

Skole/barnehage

Representanter

Bjarnetjønna skole

Rep: Hanne Benedicte Wiig (R)
hanne.benedikte.wiig@politiker.alstahaug.no
Mobil 900 94 306

Vara: Stig Tore Skogsholm (H)
stigts@gmail.com
Mobil 917 13 303

Ura skole

Rep: Kirsten Smidesang (R)
kirsten.smidesang@gmail.com
Mobil 957 27 545

Vara: Odd Rikard Wik Iversen (V)
orw-i@hotmail.com
Mobil 996 85 430

Sandnes skole

Rep: Anne Britt Breivik (Ap)
anne.britt.breivik@leirfjord.kommune.no
Mobil 412 07 109

Vara: Mari-Ann Johansen (R)
lillemy09@hotmail.com
Mobil 404 61 058

Sandnessjøen ungdomsskole

Rep: Ole Gerhard Rinø (Ap)
ole.rino@vgs-nfk.no
Mobil 930 80 536

Vara: Lisbet Bech-Hanssen (R)
lisbetbh@hotmail.com
Mobil 918 22 816

Tjøtta oppvekstsenter

Rep: Inger Hanssen (B/L)
inger.hansen@bioforsk.no
Mobil 906 27 634

Vara: Maria Lene Knapstad (Sp)
m_knappis@hotmail.com
Mobil 984 20 398

Søvik oppvekstsenter

Rep: Edvard Westvik (Sp)
e.alexander.w@hotmail.com
Mobil 950 47 067

Vara: Anette Markvoll (Sp)
anette.markvoll@politiker.alstahaug.no
Mobil 936 47 902

Stamnes barnehage

Rep: John Andre Selnes (V)
johnandre5@hotmail.com
Mobil 930 26 884

Ingen vara valgt.

Ura barnehage

Rep: Merete Hagh Breistrand (tilhører ikke parti)
meretebreistrand@gmail.com
Mobil 936 67 793

Vara: Aina Karlsen (tilhører ikke parti)
aina.karlsen@alstahaug.kommune.no
Mobil 940 57 372

Sandnes barnehage

Rep: Kjersti Toft (SV)
kjersti.toft@leirfjord.kommune.no
Mobil 418 04 997

Vara: Mari-Ann Johansen (R)
lillemy09@hotmail.com
Mobil 404 61 058 

Oppnevnt av kommunestyret 11.12.19

SHMIL - Representantskapet 2023 - 2027

NavnEpostTelefon VervPartitilhørighet
1. Peter-Arne Talsethpeter.talseth@alstahaug.kommune.no97733301Medlem, ordførerSenterpartiet
1. Trude Jægtviktrude.jaegtvik@hotmail.com92632361Varamedlem, varaordførerSenterpartiet
2. Arnfinn Rørvikarnror@gmail.com95787338VaramedlemRødt
     
2. Marit Igelbu Wiigmaritw95@gmail.com95434215Medlem SV - Sosialistisk Venstreparti
1. Thomas Tysnes Krokstrandtysneskrokstrand@icloud.com97683271VaramedlemArbeiderpartiet

Valgt ved avtalevalg av kommunestyret den 25.10.2023

Samferdselsutvalg 2019 - 2023

Representanter Vararepresentanter
1. Stig Tore Skogsholm (H, leder)
stigts@gmail.com
Mobil 917 13 303
1. Frank Savjord (Sp)
fra-savj@frisurf.no
Mobil 995 43 818
2. Kyrre Pettersen (Sp)
kyrre.pettersen@gmail.com
Mobil 995 09 325
2. Anette Davidsen (Ap)
anette.davidsen@novasea.no
Mobil 481 19 442
3. Hanne Benedikte Wiig (R)
hanne.benedikte.wiig@politiker.alstahaug.no
Mobil 900 94 306
 

Arbeidsgruppe valgt av formannskap 6.11.19

Andrea Thanches legat perioden 2019 - 2023

Representanter
1. En representant fra lærerpersonalet velges av skoleutvalget
2. En politiker som velges av Alstahaug formannskap: John Andre Selnes
3. Rektor er i styret i kraft av sin stilling

Formannskapets representant ble oppnevnt i 06.11.19.

Sandnessjøen Fjernvarme AS

Medlemmer Varamedlemmer
1. Styreleder Ivar Larsen 1. Varamedlem Steinar Horsgård
2. Styremedlem Mona Pedersen 2. Varamedlem Sigmund Aldra
3. Styremedlem/nestleder Tore Vikedal   
4. Styremedlem Anne Line Flatøy Bergesen  

Valgt i ekstraordinær generalforsamling 6.11.19.

Helgeland Havn IKS - representantskapet 2019 - 2023

Representant Vararepresentant
1. Peter Talset (Sp, ordfører)
peter.talseth@politiker.alstahaug.no
Mobil 977 33 301
1. Hanne Benedikte Wiig (R, varaordfører)
hanne.benedikte.wiig@politiker.alstahaug.no
Mobil 900 94 306

Oppnevnt av kommunestyret 30.10.19.

Ytre Helgeland Forliksråd 2021 - 2025

Medlemmer Varamedlemmer
Aina Kristin Karlsen (Alstahaug, Leder) 1: Liv-Marit Endresen (Dønna)
Einar Einmo (Leirfjord) 2: Linda Grovassbakk (Leirfjord)
Tom Kenneth Johansen (Dønna) 3: Ingar Atle Nykmark (Alstahaug)

Oppnevnt av Statsforvalteren i Nordland i brev av 21.12.2020
Oppdatert av Statsforvalteren i Nordland i brev av 4.3.2021

MidtSkandia 2019 - 2023

Representant Vararepresentant
Peter Talseth (Sp, ordfører)
peter.talseth@politiker.alstahaug.no
Mobil 977 33 301
Hanne Benedikte Wiig (R, varaordfører)
hanne.benedikte.wiig@politiker.alstahaug.no
Mobil 900 94 306

Oppnevnt av ordfører 22.10.19