Helgeland Friluftsråd 2020 - 2023

Styremedlem Varamedlem
1. Inger Hansen (BL) 1. Hanne Nora Nilssen (V)

Oppnevnt av kommunestyret 11.12.19

Helgeland Kraft AS - generalforsamling 2019-2023

Representanter Vararepresentant
1.Ordfører 1. Varaordfører


Valgt av kommunestyret 30.10.19

Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere 2019 - 2023

Representant:
1. John Andre Selnes (V)

Oppnevnt av kommunestyret 11.12.19.

Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg - kommunens representanter i barnehage og skole 2019 - 2023

Skole/barnehage

Representanter

Bjarnetjønna skole

Rep.: Hanne Benedicte Wiig (Rødt)
Vara: Stig Tore Skogsholm (H)

Ura skole

Rep.: Kirsten Smidesang (Rødt)
Vara: Odd Rikard Wik Iversen (V)

Sandnes skole

Rep.: Anne Britt Breivik (Ap)
Vara: Mari-Ann Johansen (Rødt)

Sandnessjøen ungdomsskole

Rep.: Ole Gerhard Rinø (Ap)
Vara: Lisbeth Bech-Hansen (Rødt)

Tjøtta oppvekstsenter

Rep.: Inger Hanssen (BL)
Vara: Maria Lene Knapstad (Sp)

Søvik oppvekstsenter

Rep.: Edvard Westvik (Sp)
Vara: Anette Markvoll (Sp)

Stamnes barnehage

Rep.: John Andre Selnes (V)
Vara:

Ura barnehage

Rep.: Merete Hagh Breistrand
Vara.: Aina Karlsen

Sandnes barnehage

Rep.: Kjersti Toft (SV)
Vara.: Mari-Ann Johansen (Rødt)

Oppnevnt av kommunestyret 11.12.19

Shmil representantskapet 2019 - 2023

Representanter Vararepr.
1.Ordfører 1. Varaordfører
  2.Skule Skulstad (SP)
2. Siv Helen Sigerstad (Ap 1. Marit Igelbu Wiig (Sv)
  2. John Andre Selnes (V)

Oppnevnt av kommunestyret 30.10.19

Samferdselsutvalg 2019 - 2023

Representanter Vararepresentanter
1. Stig Tore Skogsholm (H) leder 1. Frank Savjord (Sp)
2. Kyrre Pettersen (Sp) 2. Anette Davidsen (Ap)
3. Hanne Benedikte Wiig (Rødt)  

Arbeidsgruppe valgt av formannskap 6.11.19

Andrea Thanches legat perioden 2019-2023

Representanter
1. En representant fra lærerpersonalet velges av skoleutvalget
2. En politiker som velges av Alstahaug formannskap: John Andre Selnes
3. Rektor er i styret i kraft av sin stilling

Formannskapets representant ble oppnevnt i 06.11.19.

Sandnessjøen Fjernvarme AS

Medlemmer Varamedlemmer
1. Styreleder Ivar Larsen 1. Varamedlem Steinar Horsgård
2. Styremedlem Mona Pedersen 2. Varamedlem Sigmund Aldra
3. Styremedlem/nestleder Tore Vikedal   
4. Styremedlem Anne Line Flatøy Bergesen  

Valgt i ekstraordinær generalforsamling 6.11.19.

Helgeland Havn IKS - representantskapet 2019 - 2023

Representant Vararepresentant
1. Ordfører  1. Varaordfører

Oppnevnt av kommunestyret 30.10.19.

Ytre Helgeland Forliksråd 2020

Medlemmer Varamedlemmer
Stian Bjørnvik, Alstahaug - leder Liv Marit Endresen, Dønna
Anita Berg-Olsen, Leirfjord Einar Einmo, Leirfjord
Tom Kenneth Johansen, Dønna Lillian Tønder, Alstahaug

Oppnevnt av Fylkesmannen i Nordland i brev av 27.02.20
 

MidtSkandia 2019-2021

Representant Vararepresentant
Ordfører Varaordfører

Oppnevnt av ordfører 22.10.19