Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Renovasjon

Renovasjon er en lovpålagt tjeneste som utføres av kommunen. Merk at ikke alle typer avfall samles inn.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

I Alstahaug kommune ivaretas renovasjon og avfallshåndtering av det interkommunale avfallselskapet Søndre Helgeland Miljøverk - SHMIL. SHMIL eies av kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Vevelstad, Sømna, Brønnøy og Vega.

I Alstahaug kommune kildesorteres alt husholdningsavfall. Hvis du trenger avfallsposer utleveres dette i resepsjonen på Rådhuset.

For mer informasjon gå til SHMILs hjemmeside.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Prisopplysninger finner du her.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kontaktopplysninger:
Alstahaug Avfallsmottak
Strendene, 8805 Sandnessjøen.
Telefon: 75 04 74 00 - Faks: 75 04 74 01
epost: vekt.sandnessjoen@shmil.no

 

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når tømmes søppelkassene der du bor? For mer informasjon om tømmeruten i Alstahaug, klikk her.

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Stab/støtte
Telefon:75 07 50 08
Epost:trine.hajen.gretesdotter@alstahaug.kommune.no
Postadresse:Postboks 1006 8805 Sandnessjøen
Besøksadresse:Strandgata 52 8805 Sandnessjøen

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-09 08:45