Vil du være med å arbeide for

 • at eleven blir sett, møtt og utfordret til selv å være aktiv i læringsprosessen, i samspill med andre og alene?
 • at eleven skal møte variasjon som gir mestring og lyst til å utvikle seg?

Alstahaug kommune gjennomfører prosjektet "God opplæring til alle". Prosjektet har som hensikt å øke kvaliteten på opplæringa til alle elever innenfor rammen av felleskapet.

Dine arbeidsoppgaver som vår nye rektor er faglig og administrativt ansvar for skole og SFO. Ditt hovedfokus skal være på det pedagogiske arbeidet og vektlegging av en elevsentrert ledelse.

Vi søker en rektor som

 • har samarbeidsevne og relasjonskompetanse
 • kommuniserer godt og kan fremstå som en tydelig leder
 • kan engasjere, inspirere og følge opp den enkelte medarbeider
 • har engasjement og interesse for enkelt eleven i dagens skole
 • kan være aktiv medspiller i endrings- og utviklingsarbeid og ha evnen til å se skolen som system
 • kan fremskaffe/fatte beslutninger og er løsnings- og utviklingsorientert

Vi stiller krav om skolefaglig kompetanse, og ønsker ledererfaring fra skole. Ledererfaring kan kompensere for formell kompetanse, men det er positivt hvis du har formell kompetanse innen et eller flere av følgende områder:

 • organisasjonsutvikling og ledelse i skolen
 • prosjektledelse
 • personalledelse
 • offentlig forvaltning