Selv om den aktuelle reise ikke vil øke risikoen for disse sykdommene er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning. Disse vaksinene kan gis fra 6 ukers alder ved spesielle situasjoner. Personer som er 65 år eller eldre, og personer som tilhører definerte risikogrupper for influensa og pneumokokksykdom bør også vaksineres mot influensa og pneumokokksykdom.

Forebyggende tiltak (profylakse) mot malaria omfatter myggstikkprofylakse og eventuelt medikamenter.

Informasjon og rådgivning vedrørende reisevaksinaon og malariaprofylakse for reiser til spesefikke reisemål fås ved henvendelse til helsestasjonen eller fastlege.