Versjon 1.0, Utarbeidet 29.9.20

Du som jobber i helse- og omsorgssektoren

Et spesielt ansvar for smittevern har du som arbeider pasientrettet i kommunens helse- og omsorgstjeneste. Ditt arbeid medfører ofte kontakt med de mest sårbare blant oss. Alstahaug kommune har som mål å unngå smitte i helse- og omsorgssektoren. Dette er primært for å forhindre sykdom blant våre mest sårbare. Et smitteutbrudd i helsesektoren vil også kunne medføre at mange arbeidstakere blir satt i karantene og isolasjon, og dette vil gi store driftsmessige utfordringer for kommunen. Mangel på personell i en slik situasjon vil igjen ramme de svakeste blant oss.

Alstahaug kommune ber deg derfor kontakte nærmeste leder før du reiser til Osloområdet og «gule områder» på FHIs reiseoversikt. Dette gjelder både ved arbeids- og fritidsreiser.

Det anbefales videre at ansatte innen helse- og omsorgssektoren frivillig planlegger og gjennomfører Covid-19test etter hjemkomst fra reiser til Oslo- og «gule» områder. Dette gjør du ved å kontakte kommunens koronatelefon før avreise. Det anbefales to tester etter hjemkomst; en på første mulig dag etter hjemkomst, og en på dag 5 etter hjemkomst. Testene er gratis.

Grunnen til at vi ber våre ansatte gjennomføre slike tester, er at smittetrykket i Norge nå er spesielt høyt i Osloområdet. Det er også vist at mange personer med Covid-19 smitte er asymptomatiske. Disse er ikke syke, men er allikevel smittet med viruset og kan smitte andre videre. Asymptomatiske smittebærere er derfor personer som ikke har tegn på sykdom, men som likevel kan ha viruset uten å vite det, og dermed smitte andre. Ved å teste deg som jobber i helsetjenesten etter reise til et høyendemisk område i Norge, senkes risikoen betydelig for at du tar med deg smitte til våre sårbare brukere.

Ved test av asymptomatisk helsepersonell etter reiser vil en frivillig test IKKE utløse generell karanteneplikt, og du kan ellers leve livet ditt som normalt. Det vil imidlertid alltid være en lederoppgave å risikovurdere om den ansatte kan settes til pasientnært arbeid før testsvar foreligger, eller om alternative arbeidsoppgaver må utføres inntil første negative test er analysert.

Alstahaug kommunes reiseråd vil bli oppdatert ettersom pandemisituasjonen i Norge utvikler seg.

For ytterligere informasjon se kommunens hjemmesider, eller ring eller send melding til koronatelefonen på 909 63 109. Telefonen besvares alltid hverdager fra kl 1100 -1400.

Du kan også sende en mail på mailadresse korona@alstahaug.kommune.no