Søknaden varer for ett barnehageår av gangen

Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. Du må derfor levere ny søknad hvert år. Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om moderasjon.

Søknadsfristen er 1.juni for å få redusert pris fra og med nytt barnehageår. Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Alstahaug kommune.